Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Kategória: Aktuality

21. februára 2018 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve.

Témou stretnutia bolo avizované prijatie nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý by mal nahradiť platný zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Predseda odborového zväzu Pavel Ondek v mene zástupcov organizácií zúčastnených na rokovaní navrhol ministerke školstva Martine Lubyovej, aby posunula termín prerokovania uvedeného návrhu zákona v Hospodárskej a sociálnej rade minimálne o tri mesiace a vytvorila tak dostatočný časový priestor na prediskutovanie zásadných otázok vyplývajúcich z prijatia nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/odborari-a-partnerske-organizacie-ziadaju-ministerku-o-viac-casu.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk