Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj v tomto roku poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 03. 2018.

Kompletné vyplnené údaje žiadosti a prílohy podľa predtlače zasielajte na adresu: OZ PŠaV na Slovenku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Maximálna výška poskytnutej NBPP je 3 000 eur členovi do 35 rokov veku a 2 000 eur ostatným členom. Doba splatnosti najdlhšie do štyroch rokov.

Zdroj a ďalšie informácie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk