Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2018

Kategória: Materské školy

Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § 6c ods. 1.

V roku 2018 sa predpokladajú dotácie v týchto oblastiach a v tejto výške:

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk