Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v nových vzoroch tlačív k daniam

Kategória: Aktuality

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). 

Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

S účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovilo MF SR nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien sa zmenilo daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (DP DPFO B), daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (DP DPPO). Zmena v tlačive DP DPH je len na jeho prvej strane v časti, v ktorej sa vyznačuje, v akom postavení je osoba, ktorá daňové priznanie podáva.  

Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie môžu darovať 2% zo svojich daní priamo v daňovom priznaní. Zmenou však je, že zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane, tak musia urobiť na štruktúrovanom tlačive, ktorého Vzor vyhlásenia určila finančná správa. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. 4. 2018. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ake-zmeny-najdete-v-ts/bc

Povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku roka 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk