Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Služby informačných kancelárií pre obete trestných činov (informačné kancelárie) nachádzajúcich sa na kontaktných bodoch v každom krajskom meste sú zamerané na nasledujúce cieľové skupiny – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi, obete z radov mládeže a obete z radov občanov iných krajín prichádzajúcich a nachádzajúcich sa na území SR v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. 

Informačné kancelárie sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň aj priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií. Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. 

Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k informáciám, medzi ktoré patrí:

  • poskytnutie základných informácií o právach obetí trestných činov a o postupoch v trestnom konaní;
  • pomoc pri orientácii v možnostiach riešenia situácie súvisiacej s trestným činom a jeho následkami;
  • sprostredkovanie odporúčaní v oblasti právneho usmernenia a podpory;
  • nasmerovanie, prípadne poskytnutie pomoci s nadviazaním kontaktu so subjektmi a organizáciami, ktoré poskytujú odbornú pomoc obetiam (sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora).

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?narodny-projekt-zlepsenie-pristupu-obeti-trestnych-cinov-k-sluzbam-a-vytvorenie-kontaktnych-bodov-pre-obete-o-projekte

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov