Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda SR schválila nové znenie nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov.

Nariadením sa rozširuje zoznam školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu možno v rámci vykonávania školského programu výlučne poskytovať pomoc, o nové poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov, a zároveň sa ním z tohto zoznamu niektoré poľnohospodárske výrobky ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov vypúšťajú. Upravujú sa paušálne výšky pomoci na dodávanie alebo distribúciu týchto poľnohospodárskych výrobkov vzhľadom na situáciu na trhu a bežné spotrebiteľské ceny týchto poľnohospodárskych výrobkov. Ustanovujú sa množstevné limity školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov, v ktorých ich možno počas jedného realizačného obdobia distribuovať deťom alebo žiakom prijatým v tej istej škole tak, aby na túto ich distribúciu alebo na ich dodávanie škole, ktorá ich takto distribuuje, bolo možné poskytnúť pomoc. Sprísňuje sa doterajšia povinnosť žiadateľa, ktorý má schválené poskytovanie pomoci na dodávanie alebo distribúciu  ovocia a zeleniny alebo  mlieka a mliečnych výrobkov pre deti alebo žiakov v príslušnom školskom roku, dodávať alebo distribuovať toto ovocie a zeleninu alebo mlieko a mliečne výrobky pre deti alebo žiakov aspoň počas dvoch realizačných období príslušného školského roka. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28636/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov