Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácie na stravu sa od septembra s novými oprávnenými skupinami

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvar.sk

Už od septembra budú mať na dotáciu na stravu nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (napr. bilingválne gymnáziá).

Na dotáciu budú mať nárok aj deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole.

Pre novú oprávnenú skupinu detí na stredných školách sa bude dotácia na stravu poskytovať vo výške 2,30 eura za každý deň, teda v rovnakej sume ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed. Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania. 

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby.html?page_id=964373.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/dotaciu-na-obed-dostane-od-septembra-sirsi-okruh-ziakov.html?page_id=1292277


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov