Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Čerpanie neplateného voľna zamestnanec Sociálnej poisťovni neoznamuje

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s čerpaním pracovného voľna bez náhrady mzdy nemajú zamestnanci voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, a to ani vtedy, ak sa v tomto období rozhodnú napr. pre brigádu v zahraničí. Všetky povinnosti za nich rieši ich zamestnávateľ.

Zamestnávateľ má povinnosť nahlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na Registračnom liste fyzickej osoby prerušenie sociálneho poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy (kód 1). Po jeho ukončení nahlási – opäť prostredníctvom registračného listu – ukončenie prerušenia. Počas prerušenia poistenia zamestnávateľ ani zamestnanec neplatia poistné do Sociálnej poisťovne, zamestnávateľ však zamestnanca uvádza v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov, a to s vymeriavacím základom 0 a tiež s nulovým počtom kalendárnych dní.

Ak fyzická osoba počas neplateného voľna vykonáva zárobkovú činnosť v zahraničí a nemá žiadne iné pracovné záväzky na Slovensku, vzťahuje sa na ňu legislatíva príslušného členského štátu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-cerpanie-neplateneho-volna-zamestnanec-socialnej-poistovni-neoznamuje/48411s66341c

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov