Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva pridal ďalšie hodnotiace kolá výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy budú mať viacero príležitostí požiadať o príspevok z dopytovo orientovanej výzvu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska. 

Výzva je stále otvorená. Pridané boli skoršie termíny uzávierky 13. augusta 2018, 13. septembra 2018 a následne 12. októbra 2018. Kolá uzávierky sa už zároveň nebudú deliť na Bratislavský kraj a ostatné kraje, bude iba jeden termín pre všetky kraje SR. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách.  Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu resp. učebného plánu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zo štátneho rozpočtu) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

V priebehu mesiaca august sa plánujú semináre v Bratislave 22. 8. 2018 a v Žiline 23. 8. 2018.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-pridal-dalsie-hodnotiace-kola-vyzvy-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zs/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov