Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdravotné poisťovne prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám s občianskym preukazom s elektronickým čipom

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Slovenské zdravotné poisťovne od júla 2018 prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám, ktoré už majú občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu). 

Novinka sa týka tých poistencov s eID kartou, ktorí zdravotnú poisťovňu požiadajú o vydanie nového preukazu poistenca z dôvodu jeho straty, odcudzenia a poškodenia, opätovného prihlásenia sa do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia alebo z dôvodu potreby jeho výmeny, ak došlo k zmene zdravotnej poisťovne alebo identifikačných údajov poistenca. Uvedené zmeny sa týkajú iba nových žiadostí, vydané preukazy poistencov možno používať až do skončenia doby platnosti.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_s-eid-kartou-bez-preukazu-pois


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov