Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predmetové olympiády a postupové súťaže 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: olympiady.sk

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží pre školský rok 2021/2022 je už zverejnený. 

Obsahuje prehľad dôležitých termínov domáceho, školského, okresného, krajského a celoštátneho kola súťaží v rôznych kategóriách. Ide o matematickú, fyzikálnu, chemickú, biologickú, geografickú, dejepisnú, technickú olympiádu, olympiádu v ruskom, anglickom, nemeckom, španielskom a francúzskom jazyku, olympiádu v informatike, pytagoriádu, olympiádu ľudských práv, olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry, aj turnaj mladých fyzikov.

Zdroj: https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2021/09/Terminovnik-POPS-2022-1.pdf a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/dokumenty/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov