Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

Nosenie rúšok u detí naďalej ÚVZ SR odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4882:250-vyhlakanuradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ktorou-sa-nariauju-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-k-povinnosti-prekrytia-hornych-dychacich-ciest-1102021&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov