Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Podujatie sa uskutoční 25. októbra 2021.

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=pozvanka-do-17-rocnika-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov