Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Záložka do knihy spája slovenské školy - 10. ročník projektu pre stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: spgk.sk

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 10. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy - Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

Cieľom celoslovenského projektu Nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Výmenu záložiek môžu školy využiť aj k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska a zároveň ako súčasť školského projektu.

Stredné školy, ktoré sa chcú zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnia elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice: http://spgk.sk/?zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-10-rocnik-prihlaska Prihlášky sa prijímajú do 30. septembra 2021.

Zdroj: http://spgk.sk/?pozvanka-do-10-rocnika-celoslovenskeho-projektu-zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov