Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MŠVVaŠ SR zverejnilo oznámenie k potvrdeniam o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. „inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín.“ Týmto ustanovením sa zmenil rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania z najmenej 25 hodín na najmenej 50 hodín. Na základe toho sa programy inovačného vzdelávania organizované od 1. januára 2022 musia poskytovať v tomto rozsahu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dalsie-informacie-a-dokumenty-tykajuce-sa-profesijneho-rozvoja/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov