Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

ÚVZ SR podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. c) a f) zákona opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup: zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu. Mení sa definícia úzkeho kontaktu. Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 a osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút. Fungovanie osôb v osobitnom režime v prípade pozitivity zostáva nezmenené.

Znenie vyhlášky

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5000:informacia-k-novej-vyhlake-k-izolacii-pozitivnych-osob-a-karantene-uzkych-kontaktov&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov