Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MŠVVaŠ SR vyhodnotilo dve výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhodnotilo výzvu Pomocný vychovávateľ pre materské školya výzvu Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. 

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/ a tu: https://www.minedu.sk/vyzva-kompenzacia-poplatku-v-skolskom-klube-deti-za-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-a-v-hmotnej-nudzi-vyhodnotenie/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov