Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÚDPaP pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich odborných zamestnancov, pedagogických zamestnancov v materských, základných, stredných školách školských logopédov a logopédov pracujúcich v poradenských zariadeniach.

Webináre začínajú už 2. 2. - 10. 2. 2022. 

Na webinároch získate podporu a pomoc pri zorientovaní sa v kompetenciách začínajúceho odborného zamestnanca v konkrétnej špecializácii. V rámci konzultačných webinárov získate priestor pre zdieľanie vlastných skúseností i otázok k témam, ktoré Vás zaujímajú. K dispozícii Vám budú aj individuálne konzultácie. Samozrejmosťou je poskytnutie odborných materiálov.

Prihlasovanie na TOMTO ODKAZE.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/x/projekty/usmernovat-pre-prax/profesijny-rast-a-celozivotne-vzdelavanie/webinare-pre-zacinajucich-oz-pz/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov