Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vojna na Ukrajine: poskytovanie dočasného útočiska sa predĺži

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Doba poskytovania dočasného útočiska sa riadi smernicou o dočasnej ochrane, pričom uznesenie vlády SR č. 185 zo 16. marca 2022 pokrýva automatické predĺženie poskytovania dočasného útočiska do 4. marca 2024.

Osobám, ktoré majú na doklade o tolerovanom pobyte s označením DOČASNÉ ÚTOČISKO  uvedený dátum platnosti do 4. marca 2023, bude platiť tento doklad aj naďalej minimálne do 4. marca 2024 bez povinnosti vykonania ďalších administratívnych krokov. Aktualizovať si ho však v prípade záujmu môžu prostredníctvom elektronickej služby MV SR

Status dočasného útočiska odídencom umožňuje pracovať na území Slovenska, študovať na strednej a vysokej škole, pre deti aj zapojenie sa do povinnej školskej dochádzky, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k ubytovaniu, nárok na dávku v hmotnej núdzi a súvisiace finančné benefity.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vojna-na-ukrajine-poskytovanie-docasneho-utociska-sa-predlzi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk