Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V roku 2023 je výška príspevku na jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 150 eur.

Suma príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre rok 2023 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu žiakov zo SZP podľa stavu k 15. 9. 2022 a výšky príspevku na jedného žiaka zo SZP na rok 2023. Príspevok jednotlivým školám prostredníctvom ich zriaďovateľov poskytne príslušný regionálny úrad školskej správy. 

Príspevok na žiakov zo SZP pre rok 2023 bude jednotlivým zriaďovateľom upravený v novom školskom roku 2023/2024 podľa aktualizovaného počtu žiakov zo SZP k 15. 9. 2023.

Zdroj: https://www.minedu.sk/januar-2023/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov