Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. 

Cieľom práce Aliancie je zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce. Na zabezpečenie svojej činnosti Aliancia zriadi sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou bude najmä monitorovanie a predvídanie vývojových trendov na trhu práce, prenos poznatkov do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.

Aliancia sektorových rád bude mať aj svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej budú všetky potrebné informácie o jej činnosti. Pre verejnosť pripraví sériu 10 podcastov, ktoré budú prístupné na internetovej stránke ministerstva práce aj v mobilnej aplikácii Spotify. V podcastoch vystúpia zástupcovia sektorových rád, ktorí budú diskutovať o aktuálnych ohrozeniach na trhu práce, ale najmä o príležitostiach rozvoja ľudských zdrojov. Reflektovať budú aj na zmeny na trhu práce po pandémií a súčasnú ekonomickú situáciu. Odborníci budú formulovať hlavne odporúčania pre stabilizáciu na trhu práce.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/aliancia-sektorovych-rad-pomoze-zosuladit-potreby-trhu-prace-vzdelavanie-obcanov.htmlOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov