Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac). Spracovanie a administrácia vzdelávacích poukazov prebieha prostredníctvom webovej aplikácie na stránke www.vykazy.sk.

Konečný upravený rozpočet - vzdelávacie poukazy rok 2023 

Zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov