Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania  mládeže ponúka prehľadné spracovanie témy finančnej gramotnosti pre žiakov a žiačky s mentálnym postihnutím. 

Pracovné listy, ktoré sú zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti sú určené pre žiakov a žiačky praktických škôl a odborných učilíšť. Hlavné témy sú spracované podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti. Sú spracované primerane schopnostiam žiakov a žiačok s mentálnym postihnutím, pričom prínosom je pre nich oboznámenie sa so základnými témami z problematiky finančnej gramotnosti, s ktorými sa v bežnom živote stretávajú a budú stretávať.

Pracovné listy sú voľne dostupné v elektronickej verzii na odkaze: Pracovné listy pre praktické školy a odborné učilištia zamerané na finančnú gramotnosť.

Zdroj: https://nivam.sk/pracovne-listy-pre-prakticke-skoly-a-odborne-ucilistia-zamerane-na-financnu-gramotnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov