Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove

Web: http://pedagogika.weebly.com/

Počet článkov autora: 2

Sociálne siete v kontexte edukačného procesu

Dátum: Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

V príspevku opíšeme vznik sociálnych sieti, ich vývoj a využívanie v súčasnosti. Rozoberieme si, ako trávia voľný čas školopovinný žiaci a aké miesto majú v ich voľnom čase informačno-komunikačné technológie a sociálne siete. Poukážeme na pozitívne aj negatívne vplyvy sociálnych sietí na žiakov. Uvedieme možnosti edukácie žiakov formou modelových príkladov a upriamime pozornosť na výsledky prieskumu realizovaného na gymnáziách v Prešovskom a Košickom kraji. 

Príspevky v diskusii: 0

Výskyt šikanovania u žiakov základných a stredných škôl

Dátum: Autor/i: doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Šikanovanie je problém, ktorý naša spoločnosť zaznamenáva už od nepamäti. Každý iste uzná, že byť obeťou šikanovania nie je nič príjemné. Nie je to len fyzická bolesť, nadávky, urážky počas vyučovania, ale aj pocit strachu cestou z a do školy. Ide o pokles sebavedomia.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk