Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

JUDr. Jana Mlsnová

Počet článkov autora: 3

Novely školského zákona (1.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Legislatíva Zo seriálu: Novely školského zákona Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) o výchove a vzdelávaní od autorov Zdenko Krajčír – Jana Mlsnová – Žaneta Surmajová, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s.r.o. bol vydaný v júni 2016. K januáru 2019 bol dvanásťkrát novelizovaný, má celkom 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe

Príspevky v diskusii: 0

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z. z.

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Zákon o výchove a vzdelávaní - komentár

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír Rubrika: Do pozornosti Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

(Výňatok)
Tretí oddiel
§ 107
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk