Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Pedagogická fakulta, UMB, Banská Bystrica

Počet článkov autora: 1


Využívanie digitálnych technológií na základných školách

V príspevku reflektujeme skúsenosti učiteliek s využitím digitálnych technológií počas dištančnej formy vzdelávania v čase lock-downu spôsobeného pandémiou Covid19. Zaujímali sme sa o  to, ako sa v tomto období zmenila príprava učiteliek na vyučov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály