Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Alica Belianská

Materská škola, Kolačno riaditeľka

Počet článkov autora: 1


Osobnostná a emocionálna zrelosť manažmentu materskej školy

V príspevku poukážeme na dôležitosť osobnostnej a emocionálnej zrelosti riaditeľky materskej školy ako predpokladu pre efektívne riadenie a budovanie dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve materskej školy. Zameriame sa na osobnosť riaditeľky z ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály