Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Výzvy

ŠPÚ organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Prihlásiť sa možno do 10. septembra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Program: 

  • 09:00 - 10:30 - Všeobecne záväzné právne predpisy vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu žiakov so ZZ
  • 10:30 - 10:45 - Prestávka
  • 10:45 - 12:15 - Vzdelávacie programy pre žiakov so ZZ a ich aplikácia v praxi
  • 12:15 - 12:45 - Prestávka, občerstvenie
  • 12:45 - 14:45 - Workshop (odborní zamestnanci oddelenia pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu) 

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/19-9-2018-seminar-k-aplikacii-vzdelavacich-programov-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev