Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Publikované: Autor/i: -

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2024 na vybraných stredných školách. Na aprílovom termíne sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 bez ohľadu na to, či mali vykonať riadny termín alebo opravný termín a postupovali podľa § 89, odsek 2 školského zákona v platnom znení.

Harmonogram

  • 9. apríl 2024 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 10. apríl 2024 (streda) - cudzie jazyky
  • 11. apríl 2024 (štvrtok) - matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra

Zoznam škôl, na ktorých sa uskutoční náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a harmonogram náhradného testovania
Základné informácie k aprílovému (náhradnému) termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024

Na aprílovom termíne sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí boli prihlásení na marcový termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 bez ohľadu na to, či mali vykonať riadny termín alebo opravný termín a postupovali podľa § 89, odsek 2 školského zákona v platnom znení.

Zaslanie výsledkov aprílového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na jednotlivé stredné školy (elektronicky/listinne v zásielke spoločne s výsledkami z marcového termínu) bude  3. mája 2024 (elektronicky), 12. mája 2024 (listinne).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturitaDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk