Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Počet článkov autora: 4

Stredné športové školy

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Z legislatívy Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

V školskom roku 2019/2020 sa v našom školskom systéme, popri druhoch stredných škôl, ktorými sú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatória, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá, objaví nový druh stredných škôl, a to stredné športové školy.

Príspevky v diskusii: 0

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Legislatíva Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V príspevku poskytujeme prehľad najvýznamnejších zmien z obsahu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme o sprehľadnení skupín kategórií pedagogických zamestnancov, ako aj o nových kategóriách pedagogických a odborných zamestnancov. Prinášame prehľad novo koncipovaných druhov vzdelávania a uvádzame aj prechodné ustanovenia.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školského zákona (2.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Z legislatívy Zo seriálu: Novely školského zákona Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov autorov Zdenka Krajčíra, Jany Mlsnovej a Žanety Surmajovej bol vydaný v júni 2016. Odvtedy bol k januáru 2019 dvanásťkrát novelizovaný, pričom celkovo má 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe.

Príspevky v diskusii: 0

Novely školského zákona (1.)

Dátum: Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Rubrika: Legislatíva Zo seriálu: Novely školského zákona Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Komentár k zákonu č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) o výchove a vzdelávaní od autorov Zdenko Krajčír – Jana Mlsnová – Žaneta Surmajová, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s.r.o. bol vydaný v júni 2016. K januáru 2019 bol dvanásťkrát novelizovaný, má celkom 25 noviel. V článku prinášame prehľad jednotlivých noviel školského zákona a stručne informujeme o legislatívnych zmenách a ich obsahu, ktoré tieto novely priniesli do školského prostredia a školskej praxe

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk