Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zdravie a bezpečnosť v školách 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2020 vyčlenilo v súlade s Príkazom ministra č. 18/2020 k čerpaniu finančných prostriedkov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 účelové finančné prostriedky v celkovej výške 10 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2020. Termín predkladania žiadosti: 14. september 2020 (minedu.sk).

Oblasťou podpory v roku 2020 sú aktivity a programy zamerané na:

  • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, sexuálne zneužívanie a násilie aj v online priestore, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi,
  • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, 
  • ochrana duševného zdravia ž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev