Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia

Kategória: Výzvy

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie. Žiadosti môžete vypĺňať a odoslať do 7. júla 2016 (nadacia-granvia.sk)

Špecifické ciele

Podporiť zamestnanosť 

  • projekty zamerané na začlenenie do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, odborné vzdelávanie a kvalifikácia týchto uchádzačov, projekty umožňujúce ich prepravu do zamestnania.

Podporiť solidaritu

  • projekty zamerané na opätovné začlenenie do spoločnosti, zvyšovanie solidarity v spoločnosti, občiansku uvedomelosť mladých ľudí, projekty umožňujúce ubytovanie sociálne vylúčených osôb.

Podporované oblasti

1. Prístup k zamestnaniu 

Inklúzia prostredníctvom práce

  • Pomoc organizáciám, ktoré umožňujú osobám vylúčeným z trhu práce zoznámiť sa (opätovne) s bežným pracovným životom, pričom tieto osoby môžu využiť vhodné školenia a odborné poradenstvo. 

Odborné vzdelávanie a podpora

  • Podpora organizácií, ktoré ponúkajú rekvalifikačné vzdelávacie kurzy a pomáhajú osobám bez kvalifikácie a dlhodobo nezamestnaným nájsť si prácu. 

Doprava do zamestnania

  • Nadácia podporuje projekty zamerané na zvýšenie mobility osôb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev