Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Rodič v úlohe partnera školy

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Zmena životného štýlu ovplyvnila štruktúru rodinných zväzkov„Odložené rodičovstvá“ sa stali bežným javom. Zvyšuje sa vek žien pri pôrode i počet narodených detí mimo manželstva. Dôležitú úlohu zohrávajú regionálne rozdiely, vplyv kultúrnych činiteľov, sociálnych podmienok.

Škola sa potrebuje stať otvoreným priestorom, kde spolupráca učiteľa s rodičom je samozrejmosťou.Poznanie rodiny je pre voľbu motivácie žiaka učiteľom dôležité, no nie jednoduché. Rozdiely v štýloch rodičovskej výchovy sa prejavujú v takej miere, na ktorú učitelia neboli pripravení. Na jednej strane pedagógovia komunikujú s rodičmi navštevujúcimi školu v čase triednych aktívov, ktorí proces vzdelávania detí nechávajú plne v kompetencii pedagógov. Na druhej strane ovplyvňujú i deti rodičov, ktorí necítia zodpovednosť za vzdelávanie potomkov a ich aktivita v tomto smere je sporadická, ak vôbec je. Silnie aj generácia rodičov, ktorí sa učia byť aktívnymi partnermi školy. Komunikácia si vyžaduje citlivé vnímanie situácie, osvojenie si nových zručností pre riešenie rôznych životných situácii s ohľadom na potreby detí ako zo strany rodičia, tak i učiteľa.

Očakávania rodičov v nadväznosti na možné zdroje sporov

Rodič ako objednávateľ vzdelávania pre svoje dieťa vstupuje do spolupráce s učiteľom s určitými očakávaniami. Ich naplnenie je možné v priamej komunikácii s učiteľom, ale aj prostredníctvom triednych aktívov, výborov rodičov, školských rád. Školy prijali fakt, že objednávateľmi vzdelávania detí sú rodičia, rôzne. Najintenzívnejšie ústretovosť školy vnímajú v období pred zápismi prvákov - administrátori webu dopĺňajú aktuality, riaditelia škôl investujú energiu do vytvorenia pútavého letáka, učitelia prvého stupňa pripravujú so svojimi žiakmi pre budúcich prváčikov darčeky a nacvičujú zaujímavý program. Rodičia vyjadrujú nadšenie, hodnotia školy, komunikujú svoje predstavy.

  • Čo však očakáva rodič od školy z dlhodobého hľadiska? Sú očakávania rodiča v podmienkach školy, ktorú dieťa navštevuje vždy reálne?

Skúsme pomenovať najčastejšie očakávania a upozorniť na možné zdroje sporov medzi učiteľmi a rodičmi v čase po odznení prvotnej eufórie výberu školy na základe sprostredkovaných  referencií. Rodičia očakávajú:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk