Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Zvládanie kritických rozhovorov a nadlimitnej záťaže

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Kritické rozhovory sa čoraz viac stávajú súčasťou pracovného života riaditeľov škôl. V príspevku opíšeme situácie, ktoré kritický rozhovor vyvolávajú, upozorníme na vplyv rôznej teploty citov v priebehu vedenia kritického rozhovoru, zameriame sa na stratégiu vedomého zvládnutia nepríjemných situácií a zhrnieme dôležité fakty pre zvládnutie kritického rozhovoru. 

Ruku na srdce. Koľkokrát sme v strese reagovali pod návalom emócií? Negatívne podnety sa na nás priamo sypali. Kolegyňa nám pri rozhovore skákala do reči. Povinnosti sa hromadili vysoko nad rámec bežného pracovného času, pribúdalo práce počas dovoleniek, víkendov a bez adekvátneho ocenenia, alebo aspoň vnímania poskytovania takéhoto „nadštandardu“ zriaďovateľom. „Nezvládli“ sme nastaviť usmernenie učiteľom k pracovnej dobe včas, delegované kompetencie sa „nepodarilo“ zadefinovať adresne. K tomu sa pridala bezmocnosť pri riešení problémov materiálno-technického zabezpečenia školy, nefunkčnosť IKT, chýbajúce tonery, v zimných mesiacoch slabé vykurovanie tried a šetrenie plynu temperovaním. Pretrvávajúci zápach z nefunkčných toaliet na chodbách nás už ani nevyviedol z miery, pokiaľ si to nevšimol aj rodič prváčika sprevádzajúci svoju ratolesť v ranných hodinách priamo do triedy. Hromadenie tém a naliehavosť riešení vytvorila priestor pre rýchlu reakciu. Pôvodne banálny rozhovor s kolegyňou, kde sme mali v pláne upozorniť ju „iba“ na nedodržovanie termínov, sa v priebehu okamihu zmenila na kritický rozhovor. Ocitli sme sa na hranici našej tolerancie. Odmietli sme sa prispôsobiť situácii, kolegom, udržaniu dobrých vzťahov a povedali  „úprimne“ a nezaobalene svoj názor.

Kritické rozhovory sú v práci lídrov škôl realitou. Mať sociálnu kompetenciu na ich zvládanie sa ukazuje byť východiskom pre riešenie problémov. Zdroje konfliktov v prípade kritických rozhovorov môžu byť rôzne, napr. náročné životné situácie prejavujúce sa dlhodobým stresom, pracovné preťaženie, zlá skupinová atmosféra, podrývanie autority lídrov. Škola si môže prechádzať procesnými zmenami, prepúšťaním pracovníkov z dôvodu nadbytočnosti. Kritickému rozhovoru v školskom prostredí sa nevyhneme ani s pracovníkmi, ktorí majú dlhodobé osobnostné ťažkosti vyplývajúce z rodinných, zdravotných problémov, prípadne psychických starostí spojených s alkoholizmom, depresiami a syndrómom vyhorenia. Kritický rozhovor je náročnou formou výmeny informácií a žiada si jasné formulovanie záverov. Iniciátorom kritického rozhovoru nemusí byť len vedenie školy, riaditeľ, zástupca riaditeľa, vedúci metodických orgánov školy. Môžeme sa stať súčasťou kritického rozhovoru vyvolaného dlhodobo nespokojným kolegom, kolegyňou, napr. priamo na pedagogickej rade. Z času načas sme účastníkmi prežívania nadlimitnej záťaže nás samých, ale môžeme byť i svedkami prežívania nadlimitnej záťaže kolegov.

Naplnenie predpokladov pre zvládnutie nadlimitnej záťaže

  • Ktoré podnety  v nás vyvolávajú negatívne emócie? /predstavme si situáciu/ - Nedôslednosť, vulgárnosť,  nespravodlivosť, ponižovanie, agresivita, napätie, pohŕdanie, tlak na výkon, nerešpektovanie hraníc, a pod.
  • Kedy prestávame  kontrolovať svoje správanie?  /predstavme si situáciu/ - Ak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk