Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Grantový program Férovej Nadácie - O2 Slovakia

Kategória: Výzvy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú inovatívne vzdelávanie, zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť cez rozšírené vzdelávanie a tým aj ich lepšiu a uplatniteľnosť na trhu práce, prípadne ako stimul pre inovatívne nápady mladých. Uzávierka je do 31. 5. 2018 (spolocnost.o2.sk). 

Oprávnení žiadatelia

Program je určený pre:

1. fyzické osoby, spĺňajúce nasledovné požiadavky:

  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)

2. právnické osoby

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev