Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Význam a vlastnosti malých skupín v edukácii

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

V príspevku sa venujeme skupinám ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jednotlivca, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Popisujeme význam skupín pre život jedinca, vlastnosti malých sociálnych skupín a ich štruktúru. Zameriavame sa tiež na pozíciu jednotlivca v skupine a status, ktorý môže byť pripísaný alebo získaný.

Skupine rozumieme ako spojujúcemu článku medzi záujmami spoločnosti a jedincov. Skupina je prostredím, kde sa vzájomne stretávajú spoločenské potreby s potrebami jednotlivca. Je prostredím, ktoré má vlastnú kompozíciu a štruktúru. A je prostredím, kde dochádza k interakcií a spoločnej činnosti, a kde platí skupinová dynamika. 

Význam skupín pre život jedinca môžeme charakterizovať tým, že:

  • ovplyvňujú individuálnu výkonnosť,
  • posilňujú sociálne identitu jedinca, uspokojujú jeho dôležité sociálne potreby,
  • majú formatívny vplyv, podieľajú sa na dováraní sociálnych rysov osobnosti,
  • sprostredkovávajú pôsobenie makro-sociálneho prostredia.

Skupina nás môže motivovať k zmenám v konaní a v správaní na základe prežitkov uspokojenia psychosociálnych potrieb; napr. potreba uznania a sebarealizácie. Umožňuje nám učiť sa a zároveň rozvíjať interpersonálne a iné sociálne zručnosti, ktoré poskytujú pocit a vedomie spolunáležitosti. Vzniká tiež možnosť spoznať nové a priateľské vzťahy, ale prehĺbiť tie trvajúce.

Členovia skupiny riešia čiastkové úlohy. Skupina zvykne mať po rozhodnutí väčšinové a menšinové názory, osobné pocity sú skryté. Členovia skupiny sa snažia rozvinúť a udržať pracovné vzťahy medzi členmi skupiny, aby mohla byť úloha splnená.

Pre manažment školy je dôležité si uvedomiť, že vytvorené skupiny (metodické združenia, predmetové komisie, skupiny triednych učiteľov, výchovné skupiny a pod.) ovplyvňujú individuálnu výkonnosť jej členov. Majú tiež formatívny vplyv. Skupina môže byť pre školu cenným nástrojom na motivovanie žiakov k zmenám v správaní na základe uspokojenia psychosociálnych potrieb, napr. potreby uznania a 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk