Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Beáta Pošteková

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Ružomberok

Počet článkov autora: 2


Vizuálna gramotnosť vo výtvarnej výchove v primárnom vzdelávaní

S vizuálnou gramotnosťou sa stretávame všade okolo nás. V školskom prostredí je nevyhnutné spájať gramotnosti v medzipredmetových vzťahoch nielen pri čítaní alebo v matematike, ale aj vo výtvarnej výchove. Cieľom návrhu vyučovacej hodiny je oceniť...

Rovesnícke vyučovanie žiakov na sekundárnom stupni vzdelávania

Školský priestor je miestom nadobúdania nových poznatkov, vytvárania nových vzťahov. Učiteľ žiakov aktivizuje, podnecuje, usmerňuje. V príspevku opisujeme rovesnícke vyučovanie žiakov. Venujeme sa jeho výhodám, pomenujeme princípy rovesníckeho vyu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk