Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV školí hodnotiteľov metódy Peer review Trenčianskeho samosprávneho kraja. Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review) sa konalo 17. júna 2021. Účastníci školenia budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy a ďalšie postupy hodnotenia v súlade s metódou peer review.

Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov učenia sa a vyučovania vrátane kvality odborného vzdelávania a prípravy a na ďalšie oblasti, vrátane medzinárodnej spolupráce, sociálneho prostredia či etického kódexu a poslania školy. Jej cieľom je zvýšiť úroveň kvality, pričom využíva sebahodnotenie, hodnotenie skupinou hodnotiteľov, následne škola vypracuje akčný plán, ktorého kroky vedú k dosahovaniu  cieľov. Metódu na Slovensku zavádza Štátny inštitút odborného vzdelávania od roku 2018, pričom ju pilotoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave. V spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom  v súčasnosti aplikuje túto metódu na všetky školy v jeho pôsobnosti. 

Viac informácií - Národné referenčné miesto EQAVET (ŠIOV): eqavet@siov.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/siov-skoli-hodnotitelov-metody-peer-review-trencianskeho-samospravneho-kraja/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk