Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

24. jún - Deň obetí komunizmu na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Päťdesiate roky 20. storočia sú v bývalom Československu známe aj kvôli politickým procesom. Pomocou krutých metód sa vyšetrovatelia snažili vymôcť priznania skutočné i tie dopredu vytvorené komunistickými orgánmi. Na konci procesov boli tresty odňatia slobody, dlhoročné tresty a v neposlednom rade i tresty smrti. Len málo ľudí sa aspoň pokúsilo vzoprieť zdanlivej beznádeji. Do tejto kategórie patria Silvester Krčméry a Gustáv Husák.

Gustáv Husák sa narodil v roku 1913 v dnešnej bratislavskej mestskej časti Dúbravka v rodine miestneho roľníka Nikodéma Husáka. V čase, kedy sa narodil Silvester Krčnéry, Augustín Husák nastúpil do šiesteho ročníka ľudovej školy v rodnej obci. Silvester Krčméry sa narodil v roku 1924 v Trnave. Detstvo, školské časy a mladosť prežil v Banskej Bystrici. Obaja absolvovali vysokoškolské štúdium. Husák študoval v tridsiatych rokoch na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a stal sa jednou zo známych tvárí slovenskej ľavicovej inteligencie. Krčméry študoval na niekoľkých miestach medicínu (napríklad v Prahe či v Bratislave). Promoval v roku 1948 na Karlovej univerzite v Prahe a pôsobil ako lekár v českom pohraničí či Košiciach.

Gustáv Husák bol jednou z hlavných postáv protinacistického odboja, organizátorom Slovenského národného povstania (Krčméry sa povstania rovnako zúčastnil), predsedom Zboru povereníkov a jednou z hlavných postáv komunistického prevratu na Slovensku. Hoci obaja pôvodne pochádzali z veriacich rímskokatolíckych rodín, Husák sa počas puberty postupne od náboženskej viery odkláňal. Ani rodinný pôvod nezabránil tomu, aby sa na prelome rokov 1949 a 1950 vo funkcii predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné angažoval v obmedzovaní činnosti cirkví na Slovensku. Silvester Krčméry ešte počas vojny začal nábožensky pôsobiť medzi študentami medicíny, neskôr sa zameral na evanjelizáciu českých robotníkov v pohraničí. Práve náboženská činnosť tzv. laického apoštolátu bola pred komunistickým prevratom tŕňom v oku Štátnej bezpečnosti. Spolu s blízkym priateľom Vladimírom Juklom boli v roku 1946 zatknutí a štyri týždne vyšetrovaní. 

Kritickým pre oboch bol rok 1951. Vo februári skončil za mrežami Gustáv Husák, koncom júla putoval za mreže i Silvester Krčméry. Obaja si na vlastnej koži vyskúšali najbrutálnejšie vyšetrovacie praktiky Štátnej bezpečnosti zamerané nielen na fyzickú, ale aj psychickú stránku človeka. Obaja vyšetrovateľom odolávali. Krčméry odmietal podávať akúkoľvek výpoveď. Husák podanú výpoveď po krátkom čase odmietol.

Obe postavy v rovnakom roku (1954) absolvovali súdny proces. Krčméry sa protištátneho konania mal dopustiť prostredníctvom náboženskej činnosti. Na Husáka si komunistická moc pripravila obvinenie z tzv. buržoázneho nacionalizmu. Obaja sa na súde pokúšali obhajovať, hoci šance na úspech boli mizivé. Husák vytrvalo odmietal obvinenia a pri obrane zužitkoval právnické vzdelanie. Krčméryho obhajobu najlepšie charakterizuje citát "Vy máte v rukách moc, ale my máme v rukách pravdu". Hoci hrdelnému trestu unikli, oboch čakalo dlhoročné väzenie. Gustáv Husák pôvodne mal vo väzení stráviť zvyšok života (neskôr bol trest zmiernený na 25 rokov), Krčméry si mal odsedieť 14 rokov.

Obe postavy nášho príbehu odmietali akúkoľvek vinu. Gustáv Husák považoval celú záležitosť za justičný omyl a opakovane vyvíjal aktivity vedúce k zníženiu trestu či prepusteniu z väzenia. Silvester Krčméry bol presvedčený, že samotné pestovanie náboženskej činnosti nemôže byť namierené voči štátu. Obom sa podarilo opustiť brány väzníc o čosi skôr, ako bola predpísaná dĺžka trestu. Husák skončil na slobode v roku 1960, Krčméry o štyri roky neskôr, v roku 1964.

Husák v priebehu šesťdesiatych rokov dosiahol očistenie svojho mena z pohľadu práva, pohľadu Komunistickej strany Československa. Gloriola politického väzňa, ale aj vlastná politická aktivita ho opäť posúvala smerom hore po politickom rebríčku. V roku 1968, počas Pražskej jari, ho verejnosť vnímala ako reformného komunistu. Po okupácii vojskami Varšavskej zmluvy sa stal hlavnou tvárou procesu známeho ako normalizácia. Procesu, ktorý postupne zničil výdobytky Pražskej jari a umŕtvil spoločnosť na dlhé roky. Politické úsilie korunoval Husák v roku 1975 získaním funkcie československého prezidenta. Silvester Krčméry okrem pokračovania v medicínskej praxi nadviazal na náboženskú činnosť spred zatknutia. Spolu s Vladimírom Juklom sa podielali na pastoračnej činnosti v prostredí slovenských vysokoškolákov. Uvedená činnosť vykonávaná mimo kontroly oficiálnych štátnych orgánov bola dlhodobým predmetom záujmu zo strany Štátnej bezpečnosti. Jukl s Krčmérym museli svoje aktivity rámci tzv. Tajnej cirkvi opakovane vysvetľovať príslušníkom bývalej ŠtB.

Husák napriek brutálnemu týraniu, väzenským praktikám svoje základné politické postoje ohľadom komunizmu nikdy nezmenil. V roku 1989 tak ukončil svoje politické pôsobenie spolu s režimom, ktorý zosobňoval (od roku 1987 už len ako prezident). Dva roky po Nežnej revolúcii Gustáv Husák zomiera.

Silvester Krčméry zomrel v roku 2013. Do konca života ostal živým pamätníkom odporu voči komunizmu, principiálneho postoja aj za tých najťažších okolností. Jeho pamiatke je venovaný 24. jún. Deň, kedy bol vojenským súdom v Trenčíne odsúdený na 14 rokov väzenia.

Literatúra:

  1. Silvester Krčméry 1924 - 2013 [online]. [citované 11.06.2021]. Dostupné na : <https://www.upn.gov.sk/sk/silvester-krcmery-1924-2013/>.
  2. KRČMÉRY, Silvester. Pravdou proti moci. Bratislava : Artis Omnis, 2014.
  3. MICHÁLEK, Slavomír – MIROSLAV, Londák (eds.). Gustáv Husák : moc politiky – politik moci. Bratislava : Veda, 2013, s. 1070.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov