Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠPÚ - Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav vydal Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných a stredných škôl v školskom roku 2020/2021.

Počas pandemického obdobia, ktorého dôsledkom bolo prerušenie prezenčného vyučovania v školách pre žiakov 2.stupňa základných škôl a pre žiakov stredných škôl na dlhšie časové obdobie, sa organizácia a obsah vyučovania riadili podľa rozhodnutí ministra školstva, manuálu pre základné školy a školské zariadenia (tzv. semaforu) podľa metodických odporúčaní k organizácii a obsahu vyučovania. V platnosti je tiež Dodatok č. 7 k ŠVP, ktorým sa upravuje obsah vyučovania pre žiakov základných škôl. Námetom k vysporiadaniu sa s rozdielmi v očakávaných a dosiahnutých vzdelávacích výsledkov žiakov sú spracované princípy pre úpravy obsahu vzdelávania.

Zdroj a celý materiál: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie/SPU-Metodicke-odporucanie-v02.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov