Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NR SR schválila novelu zákona č. 596/2003 Z. z.

Kategória: Aktuality Autor/i: nrsr.sk

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 17. 6. 2021.

Cieľom návrhu zákona je zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov. Podľa dôvodovej správy zákon má za cieľ odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu, dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym znevýhodnením, eliminovať prípady chybnej cielenej segregácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl. 

 Zdroj a celé znenie vládneho návrhu zákona: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8194


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov