Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Audit digitálnych technológií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do 02.07.2021 prebieha Audit digitálnych technológií v základných a stredných školách. Je realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bol vytvorený na MŠVVaŠ SR za účelom zmapovania reálnych potrieb digitálnych technológií v školách. 

Kontakt: digitalnyaudit@minedu.sk.

Zozbierané údaje budú zreflektované pri implementácii reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, dvoch národných projektov, ako aj pri ďalších aktivitách, ktoré MŠVVaŠ SR v blízkej budúcnosti rozbehne.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/audit-digitalnych-technologii/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov