Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Slovenská komora učiteľov hodnotí školský rok

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov bilancuje prvý školský rok nového vedenia ministerstva školstva.

V septembri 2020 predstavili tri hlavné priority školského roka - systém vzdelávania učiteľov, zjednotenie financovania škôl a demokratizácia v školách. Zdôraznili tému dobrého spravovania štrukturálnych fondov, transformáciu priamo riadených organizácii a stálu agendu zvyšovania atraktivity učiteľského povolania, nechýbala ani téma riadenia pandémie škôl.

V týchto témach hodnotí Slovenská komora učiteľov uvedený školský rok takto: https://sku.sk/komora-ucitelov-hodnoti-skolsky-rok/?fbclid=IwAR2wUn4nX_JdsoeaRuo8skg_CgioAa73MbDLzb-lycSyEzqVb8Gv6jbC-VY.

Zdroj: https://sku.sk/komora-ucitelov-hodnoti-skolsky-rok/?fbclid=IwAR2wUn4nX_JdsoeaRuo8skg_CgioAa73MbDLzb-lycSyEzqVb8Gv6jbC-VY


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov