Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠaV na Slovensku - List poslancom NR SR k novele školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V návrhu novely školského zákona ministerstvo školstva navrhuje zmeniť členenie stupňov základnej školy na vzdelávacie cykly.

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa pýta, prečo sa pripravuje kurikulárna reforma v období, keď pedagogická verejnosť je vyčerpaná, psychicky vypätá, odborne unavená.

Odborný zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nesúhlasí s nastolenými reformnými zmenami v základnom školstve, so zmenou štátneho vzdelávacieho programu a následne školských vzdelávacích programov. Považuje to za neetické pre celú pedagogickú verejnosť. OZ PŠaV na Slovensku navrhuje rezortu školstva pripraviť chystané zmeny napríklad po experimentálnom overovaní. 

Celé znenie listu: https://www.ozpsav.sk/files/list%20poslancom_nrsr_novela_skol_zakona.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov