Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2017

Ministerka Martina Lubyová sa stretla s predsedom školských odborárov Pavlom Ondekom

Kategória: Aktuality

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes prijala predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka. Išlo o jedno z jej prvých oficiálnych pracovných stretnutí vo funkcii. Na rokovaní si obe strany vymenili predstavy o vzájomnej spolupráci. Ministerka školstva prejavila záujem o intenzívnu a aktívnu spoluprácu. Predseda školských odborárov predstavil aktivity odborov a vyzdvihol doterajšiu dobrú kooperáciu s ministerstvom.

Školská legislatíva 2017 - aktuálne

Kategória: Aktuality

V časti Riadenie školy - Školská legislatíva nájdete aktuálne zmeny zákonov, vyhlášok, nariadení, usmernení v skrátenej podobe spolu s odkazmi na platnú legislatívu - zmeny vo financovaní školstva, zriadenie spoločnej triedy pre príbuzné štúdijné odbory, postavenie majstrov OV, učiteľov praktickej školy, posunková reč nepočujúcich a ďalšie metodické pokyny, nariadenia, usmernenia. 

ÚVZ SR: Ochráňte svojho škôlkara

Kategória: Aktuality

Najúčinnejšou prevenciou voči chorobám v škôlkach je dodržiavanie hygienických návykov, očkovanie a otužovanie detí. Dbajte aj na to, aby do kolektívu nechodili nedoliečené.

EDUZBER 2017

Kategória: Aktuality

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2017/2018 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR.

Nová ministerka školstva: Danko ma riadiť nebude. Školstvo nemôže byť obeťou politikárčenia

Kategória: Aktuality

Nová ministerka školstva Martina Lubyová predstavila po vymenovaní do funkcie základné priority. Zdôraznila, že šéf SNS ju riadiť nebude. So stranou ju spája národné cítenie. Medzi priority zaradila program Učiace sa Slovensko, zvyšovanie platov učiteľov a pracovníkov rezortu školstva a čerpanie eurofondov v oblasti vedy a výskumu.

Lubyová sa pokúsi zachrániť testovanie piatakov. Má dva scenáre

Kategória: Aktuality

Novovymenovaná ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) sa pokúsi zabezpečiť, aby sa tento rok predsa len uskutočnilo testovanie piatakov z matematiky a slovenského jazyka. Uviedla to po zasadnutí vlády.

SNS: Predstavila zmeny v brannej výchove na školách

Kategória: Aktuality

Branná výchova na školách prejde ešte tento školský rok zmenami. ranná výchova na školách prejde ešte tento školský rok zmenami. Predstavy o jej novej podobe dnes v parlamente zverejnila Slovenská národná strana (SNS). Tá chce tiež upriamiť svoju pozornosť na občianske branné aktivity.

Ministerstvo nemá peniaze na piatacké testovanie, bude len v niektorých školách

Kategória: Aktuality

Testovanie piatakov sa pre nedostatok financií uskutoční iba na vybraných školách a bude elektronické. Ministerstvo školstva nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na tohtoročné testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preto zrealizuje v priebehu novembra Testovanie 5 elektronickou formou na vzorke základných škôl, ktoré majú dobré pripojenie na internet a dostatočný počet počítačov. O podrobnostiach budú školy včas informované.

Prezident Kiska vymenoval novú ministerku školstva Martinu Lubyovú

Kategória: Aktuality

Po utorkovej príprave na diskusii s prezidentom Andrejom Kiskom sa v stredu Martina Lubyová oficiálne ujala funkcie ministerky školstva ako nominantka SNS. Ihneď po vymenovaní jej prvé kroky viedli len o pár metrov ďalej na Úrad vlády, kde sa zúčastní na svojom premiérovom rokovaní vlády. Kiska Lubyovej pogratuloval k novej funkcii a odovzdal jej menovací dekrét.

Stanovenie pevnej vekovej hranice pre ukončenie učiteľského pracovného pomeru

Kategória: Aktuality

NZ neprešiel 1. čítaním

Stanovenie pevnej vekovej hranice (65 rokov) pre ukončenie učiteľského pracovného pomeru, možnosť zmeny pracovných podmienok (aj predĺženie pracovnej zmluvy o ďalšie 2 roky)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, bol doručený do NR SR. 

INEKO aktualizovalo rebríček najlepších základných a stredných škôl

Kategória: Aktuality

INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Meno novej ministerky školstva je známe. Bude ho viesť Martina Lubyová.

Kategória: Aktuality

Je riaditeľkou Prognostického ústavu SAV. Získala PhD z ekonómie na Centre for Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) v Prahe a State University of New York, PhD zo štatistiky na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, JUDr na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a Mgr. v odbore biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.

Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Kategória: Aktuality

V marci 2017 Odbor mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže odštartoval prípravy v poradí tretieho komplexného dokumentu o živote mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a dobrovoľníctva, s presahom na globálne témy a prácu s mládežou.

Na Slovensku pribudne 4780 nových miest v materských školách

Kategória: Aktuality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhodnotilo výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V prvých dvoch kolách uspelo 152 projektov za takmer 40 miliónov eur.

Testovanie piatakov tento rok nebude. Plavčan naň nevyčlenil peniaze

Kategória: Aktuality

Celonárodné testovanie z matematiky a materinského jazyka pomáhalo pri hodnotení kvality základných škôl. Bez údajov to nebude možné. Rozhodnutie Petra Plavčana o zastavení testovania môže ešte zmeniť jeho nástupkyňa Gabriela Matečná (SNS).

Rozvíjať matematické myslenie už u detí v predškolskom veku je dôležité. Ako ho môžete podporiť?

Kategória: Aktuality

Matematické schopnosti sú pre úspech človeka podľa mnohých výskumov dôležité.Profesorka Univerzity v Missouri Kristy vanMarle tvrdí, že matematické zručnosti sa stávajú dokonca stále dôležitejšie v porovnaní s minulosťou: „Porozumenie číslam a matematike sa stáva v modernej spoločnosti stále dôležitejšie. Možno dokonca dôležitejšie ako gramotnosť, na ktorú bolo zameraných veľa vzdelávacích iniciatív mnohé roky,“  povedala v rozhovore vanMarle pre portál NPR.

Prvá kontajnerová škôlka na Slovensku: Budova má jeden nedostatok

Kategória: Aktuality

V priekopníckej škôlke začali už štvrtú sezónu. V Hrabušiciach sú pyšní na stále veľmi pekné priestory pre 90 detí, ktorým slúži stavebnicová budova z 34 kontajnerov. Zatiaľ nemusia pristavovať ďalšie moduly, ale jeden nedostatok predsa len odhalili. Kvôli značným zimám a priesakom uvažujú o sedlovej streche, ktorá je praktickejšia.

Začiatok školského roka je v plnom prúde: Do lavíc zasadlo 60 000 prvákov!

Kategória: Aktuality

Po letných prázdninách zasadlo v pondelok do školských lavíc na Slovensku asi 671 000 žiakov. Ide o približne 435 000 žiakov základných škôl a 202 000 stredoškolákov. V špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34 000 žiakov. Do základnej školy v pondelok nastúpi po prvý raz aj 60 000 prvákov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5000 žiakov v porovnaní s rokom 2010. Svoje brány v školskom roku 2017/2018 otvorí 2104 základných škôl (v obciach 1414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl. 

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Plán inšpekčnej činnosti na šk. rok 2017/2018 predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k 31. augustu 2017.

Hrozí, že učiteľské povolanie bude ešte menej atraktívne

Kategória: Aktuality

Rozhovor s Matejom Šiškovičom, riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky, o učiteľoch a ich platoch.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk