Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2017  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2017

Príhovor poverenej ministerky školstva Gabriely Matečnej pri príležitosti otvorenia nového školského roka

Kategória: Aktuality

Milí žiaci a študenti,
vážení učitelia a rodičia,

začiatok septembra už tradične patrí otvoreniu nového školského roka. Myslím, že nebudem preháňať, ak poviem, že je to pre nás všetkých Veľká udalosť.

Angličtinári v základných školách majú opäť možnosť získať moderné vzdelávacie materiály

Kategória: Aktuality

Učitelia anglického jazyka v základných školách budú mať aj v školskom roku 2017/18 možnosť získať moderné vzdelávacie materiály. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Opravné termín EČ a PFIČ MS 2017

Kategória: Aktuality

Harmonogram opravného termínu EČ a PFIČ MS 2017.

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti vstúpia do platnosti 1. septembra 2017

Kategória: Aktuality

V Štátnom pedagogickom ústave diskutoval s novinármi riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák a odborníci na problematiku detí so zdravotným znevýhodnením. Diskutované témy z oblasti predprimárneho vzdelávania sa týkajú detí s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, detí chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a detí s viacnásobným postihnutím.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk