Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Téma Duševné zdravie na portáli direktor.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Téma duševného zdravia je v súčasnej dobe mimoriadne dôležitá. V priebehu roka sme Vám prinášali témy, ktoré reflektovali nálady v školskom prostredí. Najviac ste sa zaujímali o efekt nadmernej sebadôvery, o hádky v tíme. Čítali ste príspevky o generalizovanej úzkosti, Pygmalion efekte. Pozornosť ste venovali téme stresu, ale aj sebapoškodzovaniu, asociálnym, disociálnych poruchám osobnosti. Nevynechali ste ani oblasť stresu, depresie - príznakov a rizikových faktorov. Téme sa venovala prevažne Tatiana Soroková. 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Automutilácia - sebapoškodzovanie

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Dunning-Krugerov - efekt nadmernej sebadôvery

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Generalizovaná úzkosť 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Pygmalion efekt a jeho mimoriadny význam v školskom procese

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Stres a stratégie jeho zvládania

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Automutilácia - sebapoškodzovanie

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sociopatia - asociálna/disociálna porucha osobnosti

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Depresia - príznaky a rizikové faktory

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Obsedantno-kompulzívna porucha

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Histriónska porucha osobnosti 

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Hádky v pedagogickom tíme a obranné mechanizmy


10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

 Duševné zdravie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov