Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 11/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dôvera v seba a iných

„Niektorí ľudia vôbec nemôžu veriť sami v seba, teda aspoň dovtedy, kým v nich neverí niekto iný.“ Z filmu Dobrý Will Hunting

Pozícia riaditeľa, jeho zástupcu v školskom prostredí nie je vôbec jednoduchá. Mať silu držať nad hladinou tých, ktorí sa topia; ukazovať smer tým, ktorí sa stratili; vymedziť hranice tam, kde je potrebný náraz na skalu a vidieť ďalej ako za vlastný prah si pýta celého človeka. V skutočnosti však aj vedúci zamestnanci zápasia so svojou citlivosťou, všímavosťou, učia sa opakovane dôverovať tým, ktorí ich sklamali, bojujú so zviditeľnením svojej zraniteľnosti dovtedy, kým nepocítia, že v nich niekto verí, že im dôveruje. My v redakcii sme pripravení byť pre vás citovým ventilom na ceste dôvery k iným. Preto aj v 11. čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame témy, ktoré nás môžu robiť odolnejšími voči sklamaniam, silnejšími v dôvere k ľuďom a odvážnejšími rozhodnutiach, ktoré sa nevyhnutne stávajú súčasťou riadiacej praxe. Nech sa páči, tu sú.

Martina Kosturková upozorňuje na kognitívnu zaujatosť, ktorá je systematickým myšlienkovým procesom spôsobeným tendenciou ľudského mozgu zjednodušovať spracovanie informácií prostredníctvom filtra osobných skúseností a preferencií. Ide o chybu v myslení, ktorá ovplyvňuje naše rozhodnutia.

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku venuje podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach.

Prevažná časť škôl, školských zariadení, ktoré majú vlastné školské jedálne, zabezpečujú stravovanie v školskej jedálni. Počas prázdnin, kedy školské jedálne nefungujú, treba riešiť stravovanie zamestnancov osobitným postupom. Téme sa venuje Marián Varga v príspevku s názvom „Stravovanie zamestnancov v školstve“.

Andrea Baranovská sa v článku „Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede“ venuje pedagogickým asistentom. Podľa nej by mal asistent disponovať profesionalitou, skúsenosťami s vyučovaním a prácou s deťmi, pozitívnym prístupom k deťom, komunikačnými a organizačnými zručnosťami,láskou k učeniu, zmyslom pre humor, ochotou vzdelávať sa a rozvíjať zručnosti.

Orgány školskej samosprávy, ich poslanie, ustanovenie, zloženie, činnosť a zánik členstva upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. Mária Stanislavová sa v článku s názvom „Orgány školskej samosprávy - školský parlament“ venuje zmenám a doplneniam v tomto zákone od 1. januára 2022.

Vybraným aspektom projektového riadenia školských projektov sa venuje Michal Pankevič. Pozornosť upriamuje na sedem princípov a procesov riadenia projektov v školstve.

Snaha o transformáciu školstva spojená so snahou o zlepšenie kvality vzdelávania prebieha v mnohých kútoch sveta. Čoraz častejšie sa stretávame s nespokojnými učiteľmi, čo v nich potláča akékoľvek nadšenie pre angažovanosť v rovine skvalitnenia procesu edukácie v škole. V príspevku Lucii Paškovej sa čitateľ dočíta o stratégiách realizácie zmeny v edukačnom prostredí.

Adam Bielesz v rubrike Obdobie neslobody sa venuje téme „Medzinárodný deň študenstva a demonštrácie v roku 1968“.

O využití mediácie pri riešení konfliktov píše Jarmila Petnuchová. Klímu školy vytvárame predovšetkým my, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy a väčšina z nás vie po rokoch oceniť, aká dôležitá je pokojná, priateľská atmosféra na pracovisku bez zbytočných mrzutostí, hádok, konfliktov, zazerania a nevľúdnych poznámok.

A presne to si spoločne želajme.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR - Manažment školy v praxi - tlačená verzia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov