Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Orgány školskej samosprávy – školský parlament – zmeny od 1. januára 2022

Dátum: Rubrika: Informujeme

Orgány školskej samosprávy, ich poslanie, ustanovenie, zloženie, činnosť a zánik členstva upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. Od svojho vyhlásenia zákon prešiel viacerými zmenami a doplneniami. Od 1. januára 2022 nastala zmena v časti, ktorá upravuje ustanovenie a činnosť niektorých orgánov školskej samosprávy. 

Zmeny ustanovil zákon č. 488/2021 Z. z. Bol doplnený § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb., podľa ktorého obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať aj obecný mládežnícky parlament a radu seniorov. Zmenil a doplnil § 2 ods. 2 písm. d), § 24 ods. 16 a § 26 zákona č. 596/2003 Z. z. a vložil nový § 39hg. Bol doplnený § 6a v zákone č. 282/2008 Z. z., podľa ktorého môže mládežnícky parlament zriadiť fyzická osoba, právnická osoba alebo zastupiteľstvo vyššieho územného celku (obci túto kompetenciu umožňuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. v § 10 ods.). Ustanovuje, že zloženie, spôsob ustanovenia a úlohy mládežníckeho parlamentu určí jeho zriaďovateľ v štatúte a bol vložený § 20b, ktorý ustanovuje, že:

  • mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022. 

Podľa poslednej úpravy školskú samosprávu (§ 2 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.) vykonávajú:

  • rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
  • obecná školská rada,
  • územná školská rada,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály