Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918. Web: https://www.mediator-kosice.sk/

Počet článkov autora: 2


Povinná školská dochádzka podľa školského zákona

Nástup do školy, resp. začatie plnenia školskej dochádzky je neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Každé dieťa je povinné nastúpiť a začať školskú dochádzku a z tejto povinnosti ho nemožno nijako ospravedlniť. Legislatíva však počíta aj so situ...

Podmienenie IUP priemerom známok

Ak zákonný zástupca/plnoletý žiak podá žiadosť o individuálny učebný plán (zdravotné dôvody, klubová športová činnosť), môže riaditeľ školy v rozhodnutí o povolení podmieniť možnosť IUP priemerom známok?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály